EDUKATIVNI KUTAK

SPORT I REKREACIJA:                                             ZA LJUBITELJE MITOLOGIJE:

Sport u Zrenjaninu                                                       Junaci antičkih mitova

Planinarenje 

BUDI FIT U SAMOIZOLACIJI

 

Učenje:                                                                                                              Kultura:

Motivacija za učenje                                                                             Sretenje-državni i crkveni praznik

Asertivno ponašanje   

Učenje učenja   

Pažnja i koncentracija

 Bezbednost i društevena mreža – u čemu je neravnoteža

NJENO VELIČANSTVO TREMA!

Uvažavanje različitosti, tolerancija, poštovanje prava drugih

Građenje i negovanje odnosa sa vršnjacima

 

 

Zanimljivo:

Muzikoterapija

Virtuelni muzej Mihajla Pupina

Narodni muzej, Beograd

British Museum, London

Guggenheim Museum, Njujork

National Gallery of Art, Vašington

MASP, Sao Paolo

National Museum of Anthropology, Meksiko Siti

Van Gogh Museum, Amsterdam

 

Proverite svoje znanje iz sledećih oblasti: