Dom učenika srednjih škola "Angelina Kojić – Gina", Zrenjanin

Историјат

Интернат - Историјат

Интернат је саграђен крајем XИX века и припада стилу еклектике са почетком неоренесансе. Представља први организовани боравак деце за време школовања у већем центру, тада Великом Бечкереку, касније Петровграду и Зрењанину.

Великобечкеречки наставник грађанске школе Ердеш Бела 01.12.1910. године, купује једноспратну кућу за 45.000 круна и отвара Интернат (Конвиктус) у циљу боравка и школовања деце са стране.
Интернат постаје општенародна имовина 18.03.1949. године на основу Закона о национализацији.

21.07.1994. године постаје Дом ученика “Ангелина Којић – Гина”, Зрењанин.

Од 14.08.2001. године послује као Дом за децу и омладину “Ангелина Којић – Гина”, Зрењанин.
Након укидања социјалног дела, Дом мења име у Дом ученика средњих школа “Ангелина Којић – Гина”, Зрењанин.