Историјат

Интернат - Историјат

Према подацима Завода за заштиту споменика културе Зрењанин, зграду, стилске припадности еклектика са елементима необарока, је 1907. године подигао учитељ Ердеш Бела, за потребе мушког интерната који је био предвиђен за смештај 140 ученика. Када је изграђен звао се Ердешов интернат, по доборотвору који га је подигао. 

Од тада до данас Дом није мењао своју намену и функцију, а то је брига о деци и ученицима.

Дом ученика и ученица “Ангелина Којић – Гина” из Зрењанина основан је 1960. године интегрисањем осам средњошколских интерната.

Као интернат средњих стручних школа 1965. године припаја се Дому за децу и омладину – дечијем дому за ратну сирочад.

Садашње име Дом је добио 1987. године по првој управници Дечијег дома за ратну сирочад, великој хуманисткињи и учитељици Ангелини Којић Гини.

Одлуком Министарства за социјална питања Републике Србије 2002. године у Дому је угашен социјални део, тако да од 01.01.2003. године дом делује искључиво као део мреже установа ученичког стандарда чије је оснивач АП Војводина.

Током 2004. године установа у складу са делатношћу добија име Дом ученика средњих школа “Ангелина Којић-Гина” Зрењанин.

Као празник Дома обележава се 06. новембар, дан рођења Ангелине Којић Гине.