Dom učenika srednjih škola "Angelina Kojić – Gina", Zrenjanin

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица у Дому

Пословање дома - Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица у Дому

Број систематизованих извршилаца на свим радним местима као и укупан број запослених на одређено и неодређено време можете видети на следећем линку: