Интернат - Упис

Упис/Конкурс

ПРИМЉЕНИ СУ УЧЕНИЦИ ЗАКЉУЧНО СА БРОЈЕМ 284.


НАПОМЕНА: Рангирање кандидата без потпуне конкурсне документације који према Правилнику о наставном плану и програму стручних предмета  стручног образовања ( “Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 6/12) имају обавезу обављања професионалне праксе која се бројчано оцењује и улази у укупан просек оцене, рангираће се од 20. до 24. августа.


ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА ЗА ШКОЛСКУ 2022/23Све информације везане за Конкурс за пријем ученика средњих школа у Републици Србији у установе за смештај и исхрану за школску 2022/23 можете погледати у линку “Конкурс”

Образац пријаве потребне приликом конкурисања можете преузети са линка “Пријава”

 

Oдлука о висини материјалних  трошкова за Конкурс износи 300,00 што се може видети у линку “Одлука материјалних трошкова”. Наведени  износ потребно је уплатити на жиро рачун Дома 840-10667-40  приликом подношења потребне  документације.

 

Остали трошкови према Одлуци бр. 1007 0д 08.07.2022. везани су за Упис корисника који су примљени у Дом  приликом склапања Уговора.