Dom učenika srednjih škola "Angelina Kojić – Gina", Zrenjanin

VAŽNO OBAVEŠTENJE ZA UČENIKE- MATERIJALNA NADOKNADA ZA KONKURS

Обавештења

VAŽNO OBAVEŠTENJE ZA UČENIKE- MATERIJALNA NADOKNADA ZA KONKURS

Materijalna nadoknada za Konkurs 2020/21 za smeštaj i ishranu učenika prema odluci br. 983 od 06.07.2020. godine iznosi 300,00.

Navedeni iznos potrebno je uplatiti na broj žiro – računa: 840-10667-40 i primerak uplatnice doneti na dan podnošenja dokumentacije za konkurs.