Dom učenika srednjih škola "Angelina Kojić – Gina", Zrenjanin

Цена смештаја и исхране за новембар 2021. године

Обавештења

Цена смештаја и исхране за новембар 2021. године

Цена смештаја и исхране за месец новембар за кориснике Дома износи 5.758,00 динара према Одлуци бр. 1234 од 25.10.2021. године. Право на умањење цене смештаја и исхране за наредни месец имају корисници услуга Дома, који су дуже одсуствовали из Дома предходног месеца из здравствених разлога.

Све информације везане за остварење права на умањење можете потражити код запослених у рачуноводству.