Oktobar, mesec zdrave ishrane

O zdravoj ishrani mnogo se govori zato smo i mi odlučili da jedna od tema koju ćemo ove godine realizovati sa učenicima bude edukacija o zdravim načinima ishrane. Da bi informacije bile što tačnije i korisnije tribinu smo realizovali u saradnji sa Patronažnom službom...

VAŽNO OBAVEŠTENJE

Prilikom useljenja korisnicima usluga će biti podeljene domske legitimacije ( kartice) koje će se koristi prilikom identifikacije. Od ove školske godine sa radom počinje novi informacioni sistem za naručivanje i izdavanje obroka,  tako da će svako dete preko svog...

21.07.2017 UPIS

  .Obaveštenje (preuzmi) Na konačnoj rang listi, zaključno sa rednim brojem 313, su primeljeni učenici na smeštaj za školsku 2017/18. godinu. Sklapanje ugovora sa primljeni učenicma je po sledećem redosledu: redni broj datum 01 – 78 28.08.2017. 78 – 156...

29.07.2016 Upis – Konačna rang lista

Obaveštenje Na konačnoj rang listi, zaključno sa rednim brojem 283 su primeljeni učenici na smeštaj za školsku 2016/17. godinu. Sklapanje ugovora: redni broj datum 01 – 50 23.08.2016. 51 – 100 24.08.2016. 101 – 150 25.08.2016. 151 – 200...