Dom učenika srednjih škola "Angelina Kojić – Gina", Zrenjanin

29.07.2016 Upis – Konačna rang lista

Обавештења

29.07.2016 Upis – Konačna rang lista

Obaveštenje Na konačnoj rang listi, zaključno sa rednim brojem 283 su primeljeni učenici na smeštaj za školsku 2016/17. godinu.

Sklapanje ugovora:

redni broj
datum
01 – 50
23.08.2016.
51 – 100
24.08.2016.
101 – 150
25.08.2016.
151 – 200
26.08.2016.
201 – 227
29.08.2016.Svi oni koji su sprečeni da dođu i sklope ugovor u predviđenom roku, mogu sklopiti ugovor 31.08.2016. godine od 14 časova. Useljenje primljenih učenika je 31.08.2016. od 14 časova. Prilikom sklapanja ugovora obavezno je prisustvo učenika i roditelja sa ličnom kartom i lekarskim uverenjem za učenika ne starijim od 15 dana.

Prilikom sklapanja ugovora plaća se:
– 5,358.00 dinara za mesec septembar 2016.
– 1,786.00 dinara 1/3 akontacije za sledeći mesec
– 700.00 dinara troškovi sklapanja ugovora
– 815.00 dianra troškovi izrade elektronske kartice
– 300.00 dinara troškovi obezbeđenja Svi učenici koji nisu primljeni , a ispunjavaju jedan od uslova iz konkursa “kandidati iz osetljivih društvenih grupa”, podnose zahtev i dokument sa kojim dokazuju pripadnost osetljivoj društvenoj grupi.

Zahtev podnose u roku od 22.08. do 26.08.2016. god. u vremenu od 8:00 do 14:00 časova konkursnoj komisiji Doma.

Obaveštenje:
Ukoliko do 31.08.2016. ne dobijemo saglasnost od građevinske imspekcije da je domski deo useljiv i bezbedan za 62 učenika, crta za prijem učenika se pomera na 252. Ostala deca koja su po konkursu primljena u dom, po dobijanju odobrenja građevinske inspekcije, biće telefonskim putem obaveštena oko naknadnog useljenja.