Dom učenika srednjih škola "Angelina Kojić – Gina", Zrenjanin

VAŽNO OBAVEŠTENJE ZA LEKARSKO UVERENJE

Обавештења

VAŽNO OBAVEŠTENJE ZA LEKARSKO UVERENJE

Prilikom useljenja u nedelju 01.09.2019. učenici moraju doneti Lekarsko uverenje (ne starije od 15 dana) na kome stoji nalaz lekara: “ZDRAVSTVENO SPOSOBAN ZA SAMOSTALAN BORAVAK U USTANOVAMA KOLEKTIVNOG SMEŠTAJA”, u suprotnom učenik neće biti useljen u Dom, niti će se potpisati Ugovor.