Dom učenika srednjih škola "Angelina Kojić – Gina", Zrenjanin

UPUTSTVO ZA POSTUPANJE U SKLADU SA MERAMA ZA SPREČAVANJE I SUZBIJANJA COVID-19

Обавештења

UPUTSTVO ZA POSTUPANJE U SKLADU SA MERAMA ZA SPREČAVANJE I SUZBIJANJA COVID-19

UPUTSTVO ZA POSTUPANJE U SKLADU SA MERAMA ZA SPREČAVANJE I SUZBIJANJE COVID-19 MOŽETE PROČITATI I PREUZETI SA SLEDEĆEG LINKA: