Dom učenika srednjih škola "Angelina Kojić – Gina", Zrenjanin

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA KONKURS ZA UPIS U INTERNAT

Обавештења

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA KONKURS ZA UPIS U INTERNAT

  1. Javne isprave o završenoj osnovnoj školi (svedočanstva o završenim razredima od V-VIII i uverenje o obavljenom završenom ispitu) i potvrda o upisu u srednju školu (za učenike koje su upisani u I razred srednje škole),
  2. Svedočanstvo o završenom razredu srednje škole (za učenike koji su upisani u II, III ili IV razred srednje škole),
  3. Uverenje o prihodima po članu porodice od 01.01-31.03. tekuće godine, izdato od strane nadležnog opštinskog organa iz mesta prebivališta gde je njegov roditelj, odnosno staratelj ima prebivalište (da prebivalište nije menjano 6 meseci pre objavljivanja konkursa),
  4. Diplomu i druge nagrade za učešća na takmičenjima učenika, koja se nalaze u kalendaru takmičenja učenika (u organizaciji Ministartva prosvete) u predhodno završenom razredu,
  5. Nagrade i pohvale sa učešća u aktivnostima u ustanovi – domu učenika, za učenike koji su upisani u II, III ili IV razred srednje škole.
  6. Obrazac prijave na konkurs (može se preuzeti sa našeg sajta na stranici Internat-Upis-Obrazac za prijavu)
  7. Jedna fotografija učenika bilo kog formata.

Neblagovremene, nepotpune i od neovlašćenog lica podnete prijave na konkurs neće se razmatrati.