Dom učenika srednjih škola "Angelina Kojić – Gina", Zrenjanin

Obaveštenje za smeštaj i ishranu za april 2019. godine

Обавештења

Obaveštenje za smeštaj i ishranu za april 2019. godine

Cena smeštaja i ishrane korisnika usluga (učenika) za mesec april. 2019. godine je 3.503,00. sa PDV-om. Cena je umanjena zbog neradne nedelje u februaru mesecu i predstojećih neradnih dana u aprilu mesecu 2019. godine.

Plaćanje će se vršiti tako što će potpisnici ugovora sa Domom za korisnike usluga od 25-og do 30-og u mesecu, uplatiti cenu za naredni mesec na žiro račun br. 840-10667-40.

Uprava Doma