OБАВЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ И РОДИТЕЉЕ

Обавештења

OБАВЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ И РОДИТЕЉЕ

 
Обавештавамо Вад да сте дужни да до 30.12.2022. измирите све заостале обавезе за смештај и исхрану према Дому ученика средњих школа “Ангелина Којић-Гина” Зрењанин.
Од 01.01.2023. уплате ће се вршити на нови жиро рачун, о чему ћемо Вас накнадно и благовремено обавестити.
Све информације пратите на facebook страници https://www.facebook.com/duss.akgzrenjanin.1 и на сајту Дома www.zrint.edu.rs