Dom učenika srednjih škola "Angelina Kojić – Gina", Zrenjanin

Konkurs za prijem učenika srednjih škola u republici Srbiji u ustanove za smeštaj i ishranu učenika za školsku 2020/2021.god

Обавештења

Konkurs za prijem učenika srednjih škola u republici Srbiji u ustanove za smeštaj i ishranu učenika za školsku 2020/2021.god

Sve informacije vezane za Konkurs možete pogledati na sledećem linku:

U linku ispod nalazi se Odluka o troškovima za Konkurs 2020/2021. Iznos od 300,00 potrebno je uplatiti na žiro-račun Doma 840-10667-40 i kopiju uplatnice doneti na dan konkurisanja sa ostalom dokumetnacijom.