Dom učenika srednjih škola "Angelina Kojić – Gina", Zrenjanin

Konkurs za prijem učenika srednjih škola u Dom za 2021/22

Обавештења

Konkurs za prijem učenika srednjih škola u Dom za 2021/22

Prijem učenika se vrši na osnovu “Konkursa za prIjem učenika srednjih škola u Republici Srbiji u ustanove za smeštaj i ishranu učenika za školsku 2021/2022” koji se nalazi u linku ispod:
Pravo na smeštaj i ishranu u Domu imaju redovni učenici srednjih škola, čije mesto prebivališta nije u sedištu Doma. Kandidati iz osetljivih društvenih grupa koji nisu dobili smeštaj u prvoj raspodeli imaju pravo, da u drugoj raspodeli u avgustu, podnesu zahtev Domu da se posebno rangiraju u okviru namenski opredeljenih kapaciteta.

ROKOVI ZA PRIJAVLJIVANJE NA KONKURS

Za prvu raspodelu u terminu od 12. do 24. jula 2021. godine;
Dokumentaciju možete predati od 12. 07.2021 do 24.07.2021, radnim danima i subotom od 08-13h u prostorijama Doma učenika srednjih škola “Angelina Kojić-Gina” Zrenjanin

Za preostala slobodna mesta u terminu od 24. do 27. avgusta 2021. godine;
Za osetljive društvene grupe, za one koji nisu dobili smeštaj u prvoj raspodeli u terminu od 24. do 27. avgusta 2021. godine.

POTREBNA DOKUMENTA
Prilikom podnošenja prijave učenik treba da podnese originalna dokumenta ili overene fotokopije:
Čitko popunjen obrazac prijave sa linka:

DOKAZ O UPLATI ZA NAKNADU MATERIJALNIH TROŠKOVA, ZA UPIS UČENIKA U IZNOSU OD 300,00. UPLATU MOŽETE IZVRŠITI NA BROJ ŽIRO RAČUNA: 840-10667-40.


Za učenike prvih razreda: svedočanstva o završenim razredima od 5. do 8, uverenje o obavljenom završnom ispitu i potvrda o upisu u srednju školu;

Za učenike drugih, trećih i četvrtih razreda: svedočanstvo o završenom prethodnom razredu;

Uverenje o prihodima po članu domaćinstva za period od 01.01. do 31.03.2021. godine, izdato od strane opštinskog organa iz mesta prebivališta.

Diplome ili druge dokumente o nagradama sa učešća na takmičenjima u organizaciji Ministarstva prosvete (koja se nalaze u kalendaru takmičenja učenika) u prethodno završenom razredu;

Informacija o nagradama, pohvalama i vaspitno-disciplinskim merama u domu učenika u prethodnoj školskoj godini (za one koji su 2, 3. ili 4. razred srednje škole)