СТРЕС, САГОРЕВАЊЕ И ГЛИНА

Живот дома - Актуелно

СТРЕС, САГОРЕВАЊЕ И ГЛИНА

У оквиру стручног усавршавања у установи стручни сарадник-психолог Нада Шрајер и васпитачице Ћирић Оливера, Пашћан Соња и Соломун Јована одржале су едукацију под називом „Уметност у функцији превладавања стреса и синдрома сагоревања“. Теоретски део едукације обогаћен је практичним радом учесника едукације са глином….