Dom učenika srednjih škola "Angelina Kojić – Gina", Zrenjanin

Цена смештаја и исхране за март месец 2022. године

Обавештења

Цена смештаја и исхране за март месец 2022. године

Цена за смештај и исхрану за месец март 2022. године, за кориснике услуга Дома износи 5.758,00 динара према одлуци бр. 216 од 25.02.2022.