ЦЕНА СМЕШТАЈА И ИСХРАНЕ ЗА МЕСЕЦ ЈАНУАР 2024.

Обавештења

ЦЕНА СМЕШТАЈА И ИСХРАНЕ ЗА МЕСЕЦ ЈАНУАР 2024.

Цена смештаја и исхране за месец јануар 2024. године, за кориснике услуга износи

  1. Објекта 1 (Домски део)  III “A” категорија  смештаја – 5.874,00
  2. Објекта 2 (Интернатски део) II “Б” категорија смештаја – 6.212,00