Dom učenika srednjih škola "Angelina Kojić – Gina", Zrenjanin

ЦЕНА СМЕШТАЈА И ИСХРАНЕ ЗА ДЕЦЕМБАР 2021.

Обавештења

ЦЕНА СМЕШТАЈА И ИСХРАНЕ ЗА ДЕЦЕМБАР 2021.

Цена смештаја и исхране за месец децембар за кориснике Дома износи 3. 703,00 динара према Одлуци бр. 1426 од 25.11.2021. године. Право на умањење цене смештаја и исхране за наредни месец имају корисници услуга Дома, који су дуже одсуствовали из Дома предходног месеца из здравствених разлога.

Цена за децембар месец 2021. године умањен је и због распуста у новембру месецу, као и због предвиђеног распуста у децембру месецу.

Све информације везане за остварење права на умањење можете потражити код запослених у рачуноводству.