Dom učenika srednjih škola "Angelina Kojić – Gina", Zrenjanin

ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023 ГОДИНУ

Обавештења

ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023 ГОДИНУ

ПРИМЉЕНИ СУ УЧЕНИЦИ ЗАКЉУЧНО СА БРОЈЕМ 284.

 

НАПОМЕНА: Рангирање кандидата без потпуне конкурсне документације који према Правилнику о наставном плану и програму стручних предмета  стручног образовања ( “Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 6/12) имају обавезу обављања професионалне праксе која се бројчано оцењује и улази у укупан просек оцене, рангираће се од 20. до 24. августа.