КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ УЧЕНИКА ЗА ШКОЛСКУ 2023/2024 ГОДИНУ.

Обавештења

КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ УЧЕНИКА ЗА ШКОЛСКУ 2023/2024 ГОДИНУ.

                К О Н К У Р С

За пријем ученика за школску 2023/2024. год.

Право на смештај и исхрану имају:
1. редовни ученици средњих школа који су први пут уписани у одређени разред у текућој школској години, чије се школовање финансира из буџета Р. Србије;
2. ученици који су страни држављани држава у региону чије се школовање финансира из буџета РС;
3. ученици чије пребивалиште није у седишту школе које похађају.

– ПРВИ УПИСНИ РОК траје од: 3 – 14. јула 2023. год.

Комисија ће радити од 03-14.07.2023. године сваког радног дана и суботом, у времену од

8:00-13:00 часова.

Недеља је нерадни дан.

Прелиминарна ранг листа ће бити објављена 18.7.2023. године, а рок за жалбе је од

18-26.07.2023. године.

Коначна ранг листа ће бити објављена 27.07.2023. године.

– ДРУГИ УПИСНИ РОК за преостала слободна места: 24-28. августа 2023. год.

– Рок за осетљиве друштвене групе: 24-28. август 2023. год.

Сви кандидати подносе следећа ДОКУМЕНТА (оригинале или оверене фотокопије):

* Пријаву на Конкурс (добија се у Дому или преузима са сајта у линку испод “Образац пријаве за упис ученика за 2023/2024);

* Уверење о приходима по члану породице (за период од 01.01. до 31.03.2023.);

* Доказ о уплати за материјалну надокнаду за конкурс ( Уплату извршити на бр. жиро рачуна 840-31392845-57 са моделом 97 и позивом на број 7600170040174231700 са сврхом уплате “Надокнада за конкурс” . ПРИМЕР УПЛАТНИЦЕ ЗА УПЛАТУ ТРОШКОВА КОНКУРСА

* За ученике првог разреда:

– Потврда о упису у средњу школу;

– Сведочанства од петог до осмог разреда;

– Уверење о обављеном завршном испиту;

* Једну малу фотографију.

* За ученик другог, трећег и четвртог разреда:

– Сведочанство о завршеном претходном разреду средње школе;

* Диплому и друге награде са учешћа на такмичењима ученика, која се налазе у календару такмичења ученика (у организацији Министарства просвете) у претходно завршеном разреду;

* Награде и похвале са учешћа у активностима у установи – дому ученика;

* Једну малу фотографију.

Неблаговремене, непотпуне и од неовлашћеног лица поднете пријаве на Конкурс неће се разматрати.