КОЛИКО ЈЕ ВАЖАН ГОВОР ТЕЛА?

Живот дома - Актуелно

КОЛИКО ЈЕ ВАЖАН ГОВОР ТЕЛА?

У нашем дому 27. јуна 2023. године одржан је веома занимљив акредитовани семинар

на тему  значајног сегмента комуникације под називом „Да ли мој говор тела помаже или одмаже-невербална комуникација у функцији васпитно-образовног процеса и сарадње“.

Реализаторка семинара била је дипломирана психолошкиња Маја Матејић са Војномедицинске академије.

Заједно са колегама из Новог Сада, Суботице и Кикинде научили смо много тога о великом значају овог сегмента комуникације у раду са ученицима,родитељима,за  сарадњу са колегама, али и за све остале области нашег живота.