Nakon zimskog raspusta, učenici se mogu useliti u Dom 14. januara. 2020. god od 16:00h.