TERMIN RUČKA ZA VIKEND 23 I 24.02.2019. GODINE JE PO REDOVNOM RASPOREDU OD 12:30-13:30, I UZ RUČAK SE PREUZIMA LANČ ZA VEČERU.

UPRAVA DOMA