Prema odluci br.. 535 od 28.05.2021. cena za smeštaj i ishranu za mesec jun 2021. iznosi  2.607,00. Učenici koji usluge koriste do 15-og u mesecu junu plaćaju pola iznosa, odnosno 1.303,50.

Odluka br. 535 od 28.05.2021.