Na osnovu odluke broj 1639. od 03.12.2020. godine cena za smeštaj i ishranu učenika za decembar mesece2020. godine iznosi 1248,00.

Odluka br. 1639