Cena smeštaja i ishrane korisnika usluga (učenika) koji borave u domu za jun 2019. je:

 do 21.06.2019.  u iznosu od 5.758,00

 do 15.06.2019.  u iznosu od 2.879,00