ЦЕНА СМЕШТАЈА И ИСХРАНЕ ЗА НОВЕМБАР 2022. ГОДИНЕ

Обавештења

ЦЕНА СМЕШТАЈА И ИСХРАНЕ ЗА НОВЕМБАР 2022. ГОДИНЕ

Цена смештаја и исхране за месец новембар 2022. године према Одлуци бр. 1805 од 01.12.2022. износи:

    1. Објекат бр. 1 (Домски део)  – III “А” категорија смештаја 8.552,00
    2. Објекат бр. 2 (Интернатски део) – II “Б” категорије смештаја 8.890,00