Odgovore na pitanja ko smo “MI”, šta radimo, čime se bavimo, kako se upisati u Dom, kako izgleda život u Domu, možete dobiti pregledom našeg INFORMATORA 2019/2020, klikom na sliku: