Radionice – Tribine

04.OKTОБАР 2018
Одржана презентација Протокола о заштити ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања. Презентацију припремио и реализовао стручни сарадник – психолог Шрајер Нада уз помоћ представника Домске заједнице ученика Јокић Милета.
18.октобар 2018.
 
Одржана радионица на тему “Лична хигијена као први корак у заштити здравља”.
Гости радионице били су радници Завода за јавно здравље из Зрењанина .