Opšti podaci

Naziv ustanove: Dom učenika srednjih škola “Angelina Kojić – Gina”

Mesto: Zrenjanin

Poštanski broj: 23000

Adresa: Cara Dušana br. 4

Matični broj:08002339

PIB: 101163826

Šifra delatnosi: 5590

JBKJS (Jedinstveni broj korisnika javnih sredstava): 00170

Budžetski žiro računa: 840-10661-58

Žiro račun za uplate učenika, studenata i drugih korisnika usluga: 840-10667-40