Sve informacije vezane  za Konkurs možete pogledati na sledećem linku:

Konkurs za prijem učenika srednjih škola u Republici Srbiji u ustanove za smeštaj i ishranu učenika za školsku 2020/2021. godinu.

Obrazac prijave

U linku ispod nalazi se Odluka o troškovima za Konkurs 2020/2021. Iznos od 300,00 potrebno je uplatiti na žiro-račun Doma 840-10667-40 i kopiju uplatnice doneti na dan konkurisanja sa ostalom dokumetnacijom.

Odluka o troškovima