Prema Odluci br. 1250 od 21.09.2020. godine cena za smeštaj i ishranu za oktobar mesec 2020. godine iznosi 1648,00.

Odluka