Cena za smeštaj i ishranu učenika za novembar mesec 2020. godine iznosi 3.703,00.