Cena smeštaja i ishrane za mart 2019. godine iznosi 5.758,00.

Napomena: Cena za april 2019. godine biće umanjena zbog neradnih dana u februaru 2019. Tačan  iznos biće naknadno objavljen.