Cena smeštaja i ishrane u Domu za mesec NOVEMBAR 2018. godine  iznosi 5.758,00.