Oktobar, mesec zdrave ishrane

O zdravoj ishrani mnogo se govori zato smo i mi odlučili da jedna od tema koju ćemo ove godine realizovati sa učenicima bude edukacija o zdravim načinima ishrane. Da bi informacije bile što tačnije i korisnije tribinu smo realizovali u saradnji sa Patronažnom službom...