Oktobar, mesec zdrave ishrane

O zdravoj ishrani mnogo se govori zato smo i mi odlučili da jedna od tema koju ćemo ove godine realizovati sa učenicima bude edukacija o zdravim načinima ishrane. Da bi informacije bile što tačnije i korisnije tribinu smo realizovali u saradnji sa Patronažnom službom...

VAŽNO OBAVEŠTENJE

Prilikom useljenja korisnicima usluga će biti podeljene domske legitimacije ( kartice) koje će se koristi prilikom identifikacije. Od ove školske godine sa radom počinje novi informacioni sistem za naručivanje i izdavanje obroka,  tako da će svako dete preko svog...