21.07.2017 UPIS

  .Obaveštenje (preuzmi) Na konačnoj rang listi, zaključno sa rednim brojem 313, su primeljeni učenici na smeštaj za školsku 2017/18. godinu. Sklapanje ugovora sa primljeni učenicma je po sledećem redosledu: redni broj datum 01 – 78 28.08.2017. 78 – 156...

29.07.2016 Upis – Konačna rang lista

Obaveštenje Na konačnoj rang listi, zaključno sa rednim brojem 283 su primeljeni učenici na smeštaj za školsku 2016/17. godinu. Sklapanje ugovora: redni broj datum 01 – 50 23.08.2016. 51 – 100 24.08.2016. 101 – 150 25.08.2016. 151 – 200...