Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
Dom učenika srednjih škola "Angelina Kojić - Gina", Zrenjanin

 

Sa posebnim poštovanjem se zahvaljujemo Udruženju roditelja i hranitelja dece i omladine sa smetnjama u razvoju “Altruist” iz Žablja na uključivanju u humnitarnu akciju Domske zajednice DUSŠ”Angelina Kojić-Gina”, Zrenjanin.
Naš Dom uključen je u humanitarnu akciju “Čep za hendikep” koja se realizuje u našem gradu.
Učenici vredno sakupljaju čepove u ovoj akciji. Aktivisti udruženja “Altruist” u tome su im pomogli čepovima koje su sami sakupili.


29.07.2016. Upis - Konačna rang lista

Obaveštenje

Na konačnoj rang listi, zaključno sa rednim brojem 283 su primeljeni učenici na smeštaj za školsku 2016/17. godinu.

Sklapanje ugovora:

redni broj
datum
01 - 50
23.08.2016.
51 - 100
24.08.2016.
101 - 150
25.08.2016.
151 - 200
26.08.2016.
201 - 227
29.08.2016.

Svi oni koji su sprečeni da dođu i sklope ugovor u predviđenom roku, mogu sklopiti ugovor 31.08.2016. godine od 14 časova.

Useljenje primljenih učenika je 31.08.2016. od 14 časova.

Prilikom sklapanja ugovora obavezno je prisustvo učenika i roditelja sa ličnom kartom i lekarskim uverenjem za učenika ne starijim od 15 dana.

Prilikom sklapanja ugovora plaća se:

- 5,358.00 dinara za mesec septembar 2016.

- 1,786.00 dinara 1/3 akontacije za sledeći mesec

- 700.00 dinara troškovi sklapanja ugovora

- 815.00 dianra troškovi izrade elektronske kartice

- 300.00 dinara troškovi obezbeđenja

Svi učenici koji nisu primljeni , a ispunjavaju jedan od uslova iz konkursa "kandidati iz osetljivih društvenih grupa", podnose zahtev i dokument sa kojim dokazuju pripadnost osetljivoj društvenoj grupi. Zahtev podnose u roku od 22.08. do 26.08.2016. god. u vremenu od 8:00 do 14:00 časova konkursnoj komisiji Doma.

Obaveštenje:

Ukoliko do 31.08.2016. ne dobijemo saglasnost od građevinske imspekcije da je domski deo useljiv i bezbedan za 62 učenika, crta za prijem učenika se pomera na 252.

Ostala deca koja su po konkursu primljena u dom, po dobijanju odobrenja građevinske inspekcije, biće telefonskim putem obaveštena oko naknadnog useljenja.


21.06.2016. Upis u dom za školsku 2016/17. godinu


12.2015. i 01.2016.Vaspitači na edukacijama


10,11 i 12.2015. Škola emocionalne pismenosti


12.15. / 01.15. Seminar - Adolescent u Zrenjaninu


21.03.2015. XX Kulturna domijada


28.04.2014. Rezultati sa Domijada


09.04.2014. Priredba u Kulturnom centru


08.04.2014. Predavanje na temu zloupotrebe PAS, doping sredstava i nasilja


26.03.2014. Vršnjačka edukacija


05.03.2014. Tribina - reproduktivno zdravlje