Cena za smeštaj i ishranu za mesec mart 2021. godine

Cena za smeštaj i ishranu za mesec mart 2021. godine, za korisnike usluga Doma, iznosi 3.703,00 prema odluci br. 174 od 24.02.2021. godine. Odluka br. 174 od 24.02.2021.

Ognjen Varićak: Amerika može da bude obećana zemlja, ali i potpuno suprotno od toga

https://ilovezrenjanin.com/vesti-zrenjanin/ognjen-varicak-amerika-moze-da-bude-obecana-zemlja-ali-i-potpuno-suprotno-od-toga/

Kristian Puja svojim izumom želi da spreči krađe automobila

https://ilovezrenjanin.com/vesti-zrenjanin/kristian-puja-svojim-izumom-zeli-da-spreci-kradje-automobila/

Internat

Naša ustanova danas prima srednjoškolce oba pola iz svih srednjih škola. U Zrenjaninu ima devet srednjih škola, dve više škole i tehnički fakultet “Mihajlo Pupin” sa više različitih smerova.

Hostel

U našoj ustanovi moguć je smeštaj za vreme vikenda i raspusta u vidu prenoćišta, punog ili polu pansiona.Za korisnike usluge hostela moguće je korišćenje tv sale, kafe klube i stola za stoni tenis.

Istorija

Internat je sagrađen krajem XIX veka i pripada stilu eklektike sa početkom neorenesanse. Predstavlja prvi organizovani boravak dece za vreme školovanja u većem centru, tada Velikom Bečkereku, kasnije Petrovgradu i Zrenjaninu.