Malo da se pohvalimo – mi na ZUOV-u!

Naš dom je učestvovao sa radom „Bezbednost i društvena mreža-u čemu je neravnoteža?“ na Konkursu „Naučili na seminaru-primenili u praksi“ koji organizuje Zavod za unapređenje obrazovanja i vaspitanja Republike Srbije. Pravo da učestvuju na ovom Konkursu imaju sve...

Jasmina Georgiev: Nije lako otići u zemlju u kojoj ne znaš ni jezik, ali osećaj izgubljenosti ne traje zauvek

https://ilovezrenjanin.com/vesti-zrenjanin/jasmina-georgiev-nije-lako-otici-u-zemlju-u-kojoj-ne-znas-ni-jezik-ali-osecaj-izgubljenosti-ne-traje-zauvek/

Nekadašnji stanari Doma učenika, danas medicinari: Pandemija nas motiviše da učimo i budemo dobri lekari

https://ilovezrenjanin.com/vesti-zrenjanin/nekadasnji-stanari-doma-ucenika-danas-medicinari-pandemija-nas-motivise-da-ucimo-i-budemo-dobri-lekari/?fbclid=IwAR11vQulPSKwHLNwjhJ0Y_IZoMoFuaasvYyIOlMI_vHOIhQ88pbIeDr1dKA

Nevena Igić i Željana Dapčević pamte Zrenjanin po žutim ciglama na trgu, sladoledu i miru

https://ilovezrenjanin.com/vesti-zrenjanin/nevena-igic-i-zeljana-dapcevic-pamte-zrenjanin-po-zutim-ciglama-na-trgu-sladoledu-i-miru/?fbclid=IwAR2B7cAjjwpiPFQsalZVVeB5CQZK6LNxCiK6Ux9MWD4cOzofec5Dt9daABc

Internat

Naša ustanova danas prima srednjoškolce oba pola iz svih srednjih škola. U Zrenjaninu ima devet srednjih škola, dve više škole i tehnički fakultet “Mihajlo Pupin” sa više različitih smerova.

Hostel

U našoj ustanovi moguć je smeštaj za vreme vikenda i raspusta u vidu prenoćišta, punog ili polu pansiona.Za korisnike usluge hostela moguće je korišćenje tv sale, kafe klube i stola za stoni tenis.

Istorija

Internat je sagrađen krajem XIX veka i pripada stilu eklektike sa početkom neorenesanse. Predstavlja prvi organizovani boravak dece za vreme školovanja u većem centru, tada Velikom Bečkereku, kasnije Petrovgradu i Zrenjaninu.